První etapa měření kvality ovzduší ukončena

Centrum dopravního výzkumu, ve spolupráci s firmou Envitech Bohemia s. r. o., má za sebou první zimní etapu měření znečišťujících látek v ovzduší v Jihomoravském kraji a Kraji Vysočina.
Odborníci z obou organizací při nich monitorovali koncentrace polycyklických aromatických uhlovodíků včetně karcinogenního benzo[a]pyrenu a ve vybraných obcích také další znečisťující prvky.

Výsledky měření průběžně zpracovávají. Na těchto webových stránkách je budou postupně zveřejňovat v druhém červnovém týdnu. Čtenáři je najdou na mapě krajů. Po najetí myši na konkrétní místo webová aplikace ukáže výsledky měření. Již nyní zde ale návštěvníci webu uvidí termín další etapy měření.

Fotogalerie

První etapa měření kvality ovzduší ukončena 01
První etapa měření kvality ovzduší ukončena 02
První etapa měření kvality ovzduší ukončena 03
První etapa měření kvality ovzduší ukončena 04
První etapa měření kvality ovzduší ukončena 05
První etapa měření kvality ovzduší ukončena 06
Kontakt
tel: +420 541 641 711
e-mail: cdv@cdv.cz
Líšeňská 33a, 636 00 Brno
Kontaktní osoba
Mgr. Roman Ličbinský, Ph.D.
Divize udržitelné dopravy a dopravních staveb

Copyright © 2022
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.