Výsledky měření jsme prezentovali členům Komise životního prostředí Kraje Vysočina i médiím

Projekt Detailního monitoringu polycyklických aromatických uhlovodíků financovaný z Norských fondů spěje ke svému závěru.

Jak dopadly výsledky měření za celé monitorovací období v Kraji Vysočina informoval členy komise i média Mgr. Roman Ličbinský, Ph.D., ředitel Divize udržitelné dopravy a diagnostiky dopravních staveb z Centra dopravního výzkumu, v. v. i.

O následných opatřeních vedoucích ke snížení zmíněných nebezpečných látek v ovzduší pak s přítomnými diskutoval Mgr. Jakub Bucek z firmy Bucek s. r. o.

Více se dozvíte v naší tiskové zprávě.Napsali o nás na příklad:
Jihlavské listy
Náš region
Ekolist
Jihlavská drbna
Hybrid.cz
Enviweb.cz
DVS.cz
ScienceWeek

Prezentace výsledků měření

Prezentace k akčnímu plánu

Kontakt
tel: +420 541 641 711
e-mail: cdv@cdv.cz
Líšeňská 33a, 636 00 Brno
Kontaktní osoba
Mgr. Roman Ličbinský, Ph.D.
Divize udržitelné dopravy a dopravních staveb

Copyright © 2022
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.