Výsledky měření kvality ovzduší v Jihomoravském kraji jsme představili na tiskové konferenci.

Zástupcům tisku jsme poskytli výsledky první (zimní) etapy měření znečišťujících látek v ovzduší na 60 místech toho kraje. Odborníci z Centra dopravního výzkumu na v nich monitorovali koncentrace polycyklických aromatických uhlovodíků včetně karcinogenního Benzo[a]pyrenu. Ve vybraných obcích měřili také další znečisťující látky.

Hosty s úvodním slovem přivítal Lukáš Dubec, náměstek hejtmana JMK pověřený zabezpečováním samosprávných úkolů v oblasti životního prostředí a projektů participace a otevřenosti

Prezentaci projektu doplněnou o grafy přednesl Mgr. Roman Ličbinský, Ph.D., ředitel Divize udržitelné dopravy a diagnostiky dopravních staveb Centra dopravního výzkumu, v. v. i.

Krajský úřad Jihomoravského kraje reprezentoval také Ing. Tomáš Helán, zástupce vedoucího oddělení technické ochrany životního prostředí JMK.

Na dotazy novinářů odpovídal také Mgr. Jakub Bucek z firmy Bucek, s. r. o.

Bližší informace k tématu najdete v tiskové zprávě.

Výsledky měření kvality ovzduší v Jihomoravském kraji jsme představili na tiskové konferenci.
Výsledky měření kvality ovzduší v Jihomoravském kraji jsme představili na tiskové konferenci.
Výsledky měření kvality ovzduší v Jihomoravském kraji jsme představili na tiskové konferenci.
Výsledky měření kvality ovzduší v Jihomoravském kraji jsme představili na tiskové konferenci.
Výsledky měření kvality ovzduší v Jihomoravském kraji jsme představili na tiskové konferenci.
Kontakt
tel: +420 541 641 711
e-mail: cdv@cdv.cz
Líšeňská 33a, 636 00 Brno
Kontaktní osoba
Mgr. Roman Ličbinský, Ph.D.
Divize udržitelné dopravy a dopravních staveb

Copyright © 2022
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.