Začíná (druhé) zimní měření kvality ovzduší v JMK a KV

Zkalibrovat a nachystat přístrojovou techniku, převést ji a nainstalovat na pečlivě vybraná místa. To jsou klíčové úkoly, na které se v těchto dnech soustředí naši výzkumníci.

V rámci projektu podpořeného z Norských fondů zajišťují již druhou zimní sezónu detailní měření koncentrací polycyklických aromatických uhlovodíků včetně karcinogenního Benzo[a]pyrenu na území 60 obcí Jihomoravského kraje a 60 obcí Kraje Vysočina.

Začínají v Jihomoravském kraji, a to konkrétně v Břeclavi, Bučovicích, Bzenci, Čejkovicích, Dambořicích, Divákách, Domanínu, Hodoníně, Hrubé Vrbce, Hustopečích, Lanžhotě, Lednici, Louce, Lovčicích, Nové Lhotě, Pavlově, Ratíškovicích, Tasově, Velké nad Veličkou a Veselí nad Moravou. Poté techniku přesunou do dalších lokalit.

Zajímá Vás, kdy se bude opět měřit ve Vaši obci? Podívejte se na naši mapu měření.

Získané výsledky odborníci vyhodnotí a předají firmě Bucek, která na základě získaných dat na závěr projektu zpracuje akční plány a navrhne účinná opatření na snížení koncentrací škodlivých látek v ovzduší pro každý kraj zvlášť.

Začíná (druhé) zimní měření kvality ovzduší v JMK a KV
Začíná (druhé) zimní měření kvality ovzduší v JMK a KV
Začíná (druhé) zimní měření kvality ovzduší v JMK a KV
Začíná (druhé) zimní měření kvality ovzduší v JMK a KV
Kontakt
tel: +420 541 641 711
e-mail: cdv@cdv.cz
Líšeňská 33a, 636 00 Brno
Kontaktní osoba
Mgr. Roman Ličbinský, Ph.D.
Divize udržitelné dopravy a dopravních staveb

Copyright © 2022
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.